Irányító csoport


Az Irányító Csoport tagjai:

Vas Megyei Önkormányzat
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, az Irányító Csoport elnöke
– akadályoztatása esetén dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke

Vas Megyei Kormányhivatal
Harangozó Bertalan, Kormánymegbízott
– akadályoztatása esetén Ágh Ernőné, Főigazgató

Nyugat-Pannon  Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Varga Eszter, ügyvezető

– akadályoztatása esetén Breznovits István, Kovács István

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Kovács Vince VMKIK elnök   

Az Irányító Csoport feladatai:

• Információt gyűjt a térség munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, és megszervezi a Paktum Szervezet tájékoztatását.
• Elfogadja és nyomon követni a megyei foglalkoztatási stratégiáját és a paktum éves munkaprogramját.
• Elfogadja a foglalkoztatási paktum éves munkatervét, szervezeti kompetenciája és kapcsolatai révén elősegíti és nyomon követi a munkaterv megvalósítását, valamint számba veszi és értékeli a foglalkoztatási projekt eredményeit.
• Beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről.
• Javaslatot tesz a Foglalkoztatási Fórum üléseire, az ülések napirendjére, feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait.
• Segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat, áttekinti a megyében működő foglalkoztatási paktumok munkáját, meghatározza az együttműködési területeket.

Az Észak-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2017. február 24-én alakult meg a pályázati konzorciumi partnerek (Kőszeg Város Önkormányzata, a Vas Megyei Kormányhivatal, a Vas Megyei Önkormányzat és a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát képviselő Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, illetve a vállalkozói, szakképzési, önkormányzati és civil szektor képviselői által aláírt Együttműködési Megállapodással.

A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködési projekt megvalósítása során megalakul a paktum Irányító Csoportja és feláll a Paktum Iroda, illetve ezen egységek koordinációja nyomán minimum félévi gyakorisággal Foglalkoztatási Fórum kerül összehívásra.

Az Irányító Csoport feladatai:

 • információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását,
 • feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait,
 • jóváhagyja a foglalkoztatási paktum stratégiáját, éves munkaprogramját és munkatervét, és koordinálja ezek megvalósítását az érintett szervezetek között,
 • beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak feladatairól,
 • segíti a térségi, megyei, országos partnerségi kapcsolatok fejlődését.

Az Irányító Csoport elnöke a projekt főkedvezményezettjének, Kőszeg Város Önkormányzatának delegáltja. Az Irányító Csoport elnöke:

 • képviseli az Irányító Csoportot, valamint a projektet a sajtó és a szélesebb nyilvánosság előtt,
 • összehívja és vezeti az Irányító Csoport üléseit,
 • képviseli az Irányító Csoport álláspontját a Foglalkoztatási Fórum előtt, illetve továbbítja a Foglalkoztatási Fórum javaslatait az Irányító Csoport részére,
 • szükség esetén eseti meghívottakat, szakértőket hív meg az Irányító Csoport üléseire.

Szervezet neve

Szervezet képviselője

Kőszeg Város Önkormányzata

Básthy Béla – alpolgármester

Sárvár Város Önkormányzata

Erdős Katalin – Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda vezetője

Celldömölk Város Önkormányzata

Söptei Józsefné – alpolgármester

Vas Megyei Kormányhivatal

Dr. Galántai György – hivatalvezető – Sárvári járás képviselete (általános megbízott – szavazati joggal rendelkezik)

Gecse József – hivatalvezető – Celldömölki járás képviselete

Dr. Kapiller Sarolta – hivatalvezető – Kőszegi járás képviselete

Kiss Gyula – osztályvezető

Vas Megyei Önkormányzat

Dr. Kondora Bálint – alelnök

Nyugat – Pannon Nonprofit Kft.

Breznovits István

Magyar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kovács Vince

Megalakult a Paktum Irányító Csoport

A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés keretén belül április 12-én került sor az Irányító Csoport alakuló ülésére Vasváron, a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Az együttműködési megállapodásnak megfelelően a projekt végrehajtása során a Paktum Irányító Csoportja az alábbi feladatokat látja el:

 • információt gyűjt a térség munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását,
 • javaslatot tesz a Foglalkoztatási Fórum üléseire, az ülések napirendjére, feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait,
 • jóváhagyja a foglalkoztatási paktum stratégiáját, éves munkaprogramját és munkatervét, és koordinálja ezek megvalósítását az érintett szervezetek között,
 • beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak feladatairól,
 • segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat, áttekinti a megyében működő foglalkoztatási paktumok munkáját, meghatározza az együttműködési területeket.

Az Irányító Csoport elnöke: Tóth Balázs Vasvár Város polgármestere.

Feladatai:

 • képviseli az Irányító Csoportot, valamint a projektet a sajtó és a szélesebb nyilvánosság előtt,
 • összehívja és vezeti az Irányító Csoport üléseit,
 • képviseli az Irányító Csoport álláspontját a Foglalkoztatási Fórum előtt, illetve továbbítja a Foglalkoztatási Fórum javaslatait az Irányító Csoport részére,
 • szükség esetén eseti meghívottakat, szakértőket hív meg az Irányító Csoport üléseire.

Az Irányító Csoport tagjait az alábbi szervezetek alkotják:

Szervezet neve

Szervezet képviselője

Vasvár Város Önkormányzata

Tóth Balázs – polgármester

Körmend Város Önkormányzata

Bebes István – polgármester

Őriszentpéter Város Önkormányzata

Őr Zoltán – polgármester

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Huszár Gábor – polgármester

Vas Megyei Kormányhivatal

Gombásné Nardai Ibolya– hivatalvezető – Körmendi járás képviselete

dr. Orbán István – hivatalvezető – Szentgotthárdi járás képviselete

Tauszné Vincze Edit – hivatalvezető – Vasvári járás képviselete

Kiss Gyula – osztályvezető – Foglalkoztatási Főosztály / Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály –meghívott tag

Vas Megyei Önkormányzat

Dr. Kondora Bálint – alelnök

Nyugat – Pannon Nonprofit Kft.

Kovács István

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Kovács Vince