Képzési információk

Ingyenes képzések regisztrált álláskeresők részére!

Munkaerőpiaci képzésnek tekinthető minden olyan képzés, amelynek célja az egyén munkába helyezésének, vagy munkahelye megtartásának elősegítése. A munkaerőpiaci képzés jelentheti új szakképesítés megszerzését, egy meglévő szakma mellé kiegészítő ismeretek elsajátítását, továbbá a személyiséget aktivizáló tréningeken való részvételt is.

A Vas Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv.) adta lehetőségek alapján munkaerő-piaci képzésben részt vevő álláskeresők, esetenként munkaviszonyban álló személyek képzését finanszírozza (részben, vagy teljes egészében) olyan képzési programokon, amelyek szerepelnek a mindenkor hatályos vas megyei képzési jegyzéken. Az eljárás során a járási hivatal mérlegeli, hogy milyen képzés segítheti elő az elhelyezkedést.

1. A támogatás általános célja az álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek növelése munkaerő-piaci képzés segítségével.

2. A képzési támogatás alanyai általánosságban az álláskeresők, de a mindenkori programok célcsoportjának függvénye.

3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke:

Képzési támogatásként – a támogatási programtól függően – általában az alábbi költségek téríthetők meg:

– keresetpótló juttatás
– és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
          – képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
          – helyközi utazás költségének megtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

4. Utazási kedvezmények
A képzésben résztvevő álláskereső részére a járási hivatal a helyközi utazás költségeit tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén megtéríti, illetve a képzésben résztvevő részére megelőlegezi.

5. Támogatható képzések
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatal meghatározza és nyilvánosságra hozza azokat a képzési irányokat, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörben támogatás nyújtható.

6. Jelentkezés, beiskolázás
Az álláskereső a lakóhely szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál jelezheti képzési szándékát. A munkaerőpiaci képzésben részt vevő személlyel a képző felnőttképzési szerződést köt, mely a képzési program adatait, a két fél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A támogatás részletes feltételeiről a támogatást kérő és a járási hivatal hatósági szerződést köt, mely szerződésben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/kerületi hivatal munkatársaihoz.

Tisztelt Érdeklődő!

A 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel új munkaerőpiaci képzések szervezésére, indítására nem kerül sor annak visszavonásáig.

További információk: http://www.nyugatrmk.hu/

Tisztelt Érdeklődő!

A 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel új munkaerőpiaci képzések szervezésére, indítására nem kerül sor annak visszavonásáig.

További információk: http://www.nyugatrmk.hu/