Paktum bemutatása

A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésével megvalósuló – „Vas megyei foglalkoztatási együttműködés kidolgozása” c. TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 kódszámú projekt keretében megyei szintű foglalkoztatási paktumot hoztunk létre 2016-ban azzal a céllal, hogy:

 • megismerjük a megye foglalkoztatási nehézségeinek és munkanélküliségének okait,
 • hozzájáruljunk foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához,
 • hozzájáruljunk a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek és céljainak összehangolásához, a munkaerőhiány kezeléséhez, a munkaerő-tartalék mozgósításához, valamint,
 • a foglalkoztatási célok eredményes megvalósítása érdekében a pénzügyi források összehangolásához.

A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum célkitűzései

 • a paktum partnerségben részt vevő szervezetek kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztése a közvetett célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében,
 • a foglalkoztatáshoz szükséges munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése és ennek érdekében a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása,
 • az álláskeresők képzettségi szintjének fejlesztése a foglalkoztatási igényekhez való minél harmonikusabb illeszkedés biztosítása érdekében, így képzési programokon való részvétel biztosítása és munka-tapasztalatszerzés ösztönzése,
 • álláskeresőknek lehetőség szerint az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésének az ösztönzése, mely érdekében foglalkoztatási támogatás nyújtása,
 • a projektben részt vevő munkáltatók felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, a projekt keretében munkába állók sikeres beilleszkedése érdekében,
 • a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén,
 • a megye területén működő helyi paktumok működésének összehangolása,
 • a vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek felmérésére alapozva megvalósuló szakképzett munkaerő-hiány enyhítése a térségben (elsősorban a kiemelt megyei gazdasági ágazatokban: gépipar-járműipar, elektronika, fémipar, építőipar, turizmus, vendéglátás) a várható foglalkoztatási-munkaerőigények előrejelzése,
 • a program céljainak, tevékenységeinek, tapasztalatainak minél szélesebb körben történő megismertetése,
 • foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, fejlesztési forrás koordináció (EFOP, GINOP, TOP).

Észak-Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002

Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.)

A projekt megnevezése: Észak-Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés

Projekt azonosító: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002

A projekt főbb adatai:

Projekt összköltsége: 614.000.000 Ft

Támogatás összege: 614.000.000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2017. január 1. – 2020. december 31.

A projekt bemutatása: 

A projekt céljai a következők:

 • stratégia célok: a foglalkoztatási szint növelése, a képzettségi szint növelése, valamint a partneri együttműködések erősítése,
 • kiemelt célok: Térségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása, szektorok közötti, konkrét igényekre alapuló együttműködés, képzések és munkaerő-igények összehangolása.
 • A projekt közvetlen célja, melytől a konkrét eredményeket várja: az Észak-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum kialakítása, a menedzsment szervezet kialakítása, a képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése, s ennek érdekében fontos a figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása.

A projekt célcsoportjai:

 • az alacsony iskolai végzettségű személyek,
 • 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport),
 • 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek:
 • a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni;
 • elavult szakképesítéssel rendelkezők;
 • megváltozott munkaképességű személyek,
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 • inaktívak.

A projekt céljaihoz illeszkedő legfontosabb tevékenységek:

 • együttműködés kialakítása az Észak-vasi térség járásainak munkáltatói, önkormányzatai, képzőintézményei, valamint a foglalkoztatást támogató egyéb szervezetei között,
 • paktumiroda és munkaerő-piaci szolgáltatást végző iroda létrehozása és működtetése, melynek célja a kidolgozott paktum stratégia végrehajtása, továbbá a potenciális munkáltatók és munkavállalók közvetlen összekapcsolása,
 • a munkáltatók és munkavállalók támogatása a foglalkoztatás megvalósítása érdekében bértámogatással, keresetpótló támogatással, képzési és utazási költségtérítéssel, stb.

A projekt területi korlátozása:

A projekt Vas megye három északi járását érinti; a Celldömölki, a Kőszegi és Sárvári járást. Az Észak-vasi térség külön egységet alkot a megyén belül: a megyében előkészítés vagy megvalósítás alatt lévő foglalkoztatási programok hatásterületei földrajzilag egyértelműen elkülönülnek egymástól. A megyei jogú város programja magába foglalja a Szombathelyi járás teljes területét is, ezen kívül pedig a megye déli részén található 3 járás alkotja az ún. Dél-vasi térséget, a Körmendi, Szentgotthárdi és Vasvári járással, Vasvár város központjával.

A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai Kőszeg Város Önkormányzata, Vas Megyei Kormányhivatal, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és Vas Megyei Önkormányzat.

A tagok közötti feladatmegosztás:

 • A konzorcium vezetőjének, Kőszeg Város Önkormányzatának feladata a teljes projekt szakmai koordinációja, a foglalkoztatási paktum létrehozása, a paktum iroda létrehozása és működtetése, a paktumdokumentumok elkészítése, a széles körű nyilvánosság biztosítása.
 • A Vas Megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a projektben. Feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb szakmai szolgáltatások biztosítása.
 • A harmadik partnerként bevont Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításában, valamint a helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységben vesz részt.
 • A negyedik partnerként bevont Vas Megyei Önkormányzat a projekt menedzsment feladatait látja el, biztosítva ezáltal a megítélt támogatás szakszerű és ütemezett felhasználásának rendjét.
 • A projekt során Kőszegen került felállításra egy paktum iroda, egy munkaerő-piaci iroda, valamint a kormányhivatal helyi bázisa; mindhárom képviselet munkatársai azon dolgoznak, hogy a program sikeressége mellett a járásokban a célcsoport munkaerő-piaci esélyeit növeljék, elhelyezkedésüket segítsék.

A Dél-Vas Megyei Gazdasági- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001

Kedvezményezett: Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.)

A projekt megnevezése: A Dél-Vas Megyei Gazdasági- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában

Projekt azonosító: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001

A projekt főbb adatai:

Projekt összköltsége: 614.000.000 Ft

Támogatás összege: 614.000.000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2017. január 1. – 2020. december 31.

A projekt bemutatása: 

A projekt céljai a következők:

 • stratégia célok: a foglalkoztatási szint növelése, a képzettségi szint növelése, valamint a partneri együttműködések erősítése,
 • kiemelt célok: Térségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása, szektorok közötti, konkrét igényekre alapuló együttműködés, képzések és munkaerő-igények összehangolása.

A projekt közvetlen célja, melytől a konkrét eredményeket várja: a Dél-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum kialakítása, a menedzsment szervezet kialakítása, a képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése, s ennek érdekében fontos a figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása.

A projekt célcsoportjai:

 • az alacsony iskolai végzettségű személyek,
 • 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport),
 • 50 év felettiek,
 • GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek:
  • a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni;
  • elavult szakképesítéssel rendelkezők;
 • megváltozott munkaképességű személyek,
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek,
 • inaktívak.

A projekt céljaihoz illeszkedő legfontosabb tevékenységek:

 • együttműködés kialakítása a Dél-Vasi térség járásainak munkáltató, önkormányzatai, képzőintézményei, valamint a foglalkoztatást támogató egyéb szervezetei között,
 • paktumiroda és munkaerő-piaci szolgáltatást végző iroda létrehozása és működtetése, melynek célja a kidolgozott paktum stratégia végrehajtása, továbbá a potenciális munkáltatók és munkavállalók közvetlen összekapcsolása,
 • a munkáltatók és munkavállalók támogatása a foglalkoztatás megvalósítása érdekében bértámogatással, keresetpótló támogatással, képzési és utazási költségtérítéssel stb.

A projekt területi korlátozása:

A projekt Vas megye három déli járását érinti; a Körmendi, a Szentgotthárdi és a Vasvári járást. A Dél-Vasi térség külön egységet alkot a megyén belül: a megyében előkészítés vagy megvalósítás alatt lévő foglalkoztatási programok hatásterületei földrajzilag egyértelműen elkülönülnek egymástól. A megyei jogú város programja magába foglalja a Szombathelyi járás teljes területét is, ezen kívül pedig a megye északi részén található 3 járás alkotja az ún. Észak-Vasi térséget, a Celldömölki, a Kőszegi és a Sárvári járással, Kőszeg város központjával.

A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai Vasvár Város Önkormányzata, Vas Megyei Kormányhivatal, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és Vas Megyei Önkormányzat.

A tagok közötti feladatmegosztás:

 • A konzorcium vezetőjének Vasvár Város Önkormányzatának feladata a teljes projekt szakmai koordinációja, a foglalkoztatási paktum létrehozása, a paktum iroda létrehozása és működtetése, a paktumdokumentumok elkészítése, a széles körű nyilvánosság biztosítása.
 • A Vas Megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a projektben. Feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb szakmai szolgáltatások biztosítása.
 • A harmadik partnerként bevont Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításában, valamint a helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységben vesz részt.
 • A negyedik partnerként bevont Vas Megyei Önkormányzat a projekt menedzsment feladatait látja el, biztosítva ezáltal a megítélt támogatás szakszerű és ütemezett felhasználásának rendjét.

A projekt során Vasváron kerül felállításra egy paktum iroda, egy munkaerő-piaci iroda, valamint a kormányhivatal helyi bázisa; mindhárom képviselet munkatársai azon dolgoznak, hogy a program sikeressége mellett a járásokban a célcsoport munkaerő-piaci esélyeit növeljék, elhelyezkedésüket segítsék.