Paktum Iroda

A partnerek a közös munka összefogására a munkaszervezeti feladatok ellátására Foglalkoztatási Paktum Irodát hoztak létre.

A Vas Megyei Paktum Iroda feladatai

 • Feladatok összehangolása:
  • megyei és helyi együttműködések feladatkörének egyeztetése, rendezvények összehangolása,
  • részvétel helyi együttműködések bizonyos rendezvényein, gazdaságfejlesztő fórumain.
 • Megyei paktum működésével kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése és rendszerezése az éves munkatervek beszámolói alapján.
 • A megyei paktum működése alapján folyamatos tájékoztatás a helyi paktumok számára működésük segítése érdekében. A tájékoztatásnak elsődlegesen az alábbiakra kell kitérnie
  • helyi paktum együttműködési megállapodás főbb tartalmi elemei,
  • helyi paktum működési ügyrendjének elkészítéshez szakmai segítségnyújtás,
  • megyei szinten készülő foglalkoztatási dokumentum (stratégia, illetve szakterületi elemzések) átadása, illetve a helyi szintű információk (helyi paktum által készített felmérés) integrálása megyei szintű szakmai dokumentumokba,
  • szakmai tanácsadás a helyi paktumok munkatervének elkészítéséhez,
  • megyei paktumban alkalmazott kommunikációs eszközök használatának bemutatása,
  • A helyi paktumokkal való kommunikáció, külön erre a célra rendszeresített zártkörű internetes alapú fórumon zajlik, ahol meg lehet vitatni mindenféle aktuális témát, ami folyamatos kommunikációt feltételez.
  • Tájékoztatás a vállalkozásfejlesztési, szociális gazdaságfejlesztési tevékenységekről, illetve a tevékenységek megvalósításához szükséges információ áramlás biztosítása. A helyi paktumok részt vesznek a csoportos tanácsadási rendezvényeken, illetve segítenek a résztvevők toborozásában.
 • Kiemelt feladat a helyi paktumok tevékenységeinek (paktum szervezeti tevékenységek és munkaerő-piaci támogatások eredményei) és eredményeinek összegyűjtése, elemzése és értékelése.

A Paktum Iroda munkatársai ernyőszervezeti feladatokat is ellátnak a következő feladatokkal:

 • Helyi paktumok szakmai és módszertani támogatása, a működés összehangolása.
 • Megyei Paktum Akadémia működtetése: paktum menedzsmentek fejlesztése, továbbképzések, műhelyek szervezése.
 • Tudásmegosztó, tapasztalatcsere rendezvények szervezése a megyében, és bekapcsolódás az országos paktum platform munkájába, országos és nemzetközi kapcsolati hálózatok menedzsmentje, jó példák gyűjtése és terjesztése.
 • A helyi paktumok monitoringja, értékelése.
 • Sajtókapcsolatok, PR.
 • Kutatások kezdeményezése, megyei szintű negyedéves vagy féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítése, elemzése.
 • Havi/negyedéves megyei paktum hírlevél kiadása.
 • Érdekképviselet és szakmai lobby tevékenység ellátása a szakmapolitikai döntéshozók felé.

Elérhetőségek:
Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna
szakértő, szakmai vezető
Tel.:+36-30-286-3492
Email: birosz.zsuzsa@vasmegye.hu

Horváth Melinda
projektmenedzser

 

Észak-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum Iroda feladatai

A Paktum Iroda szolgáltatási, szervező, koordináló, adminisztratív, valamint monitoring- és értékelési tevékenységet lát el a projekt megvalósítása során. Információt gyűjt és szolgáltat a paktumterület gazdasági és foglalkoztatási helyzetéről, tájékoztatást nyújt munkahelyteremtéssel és -megtartással, valamint a munkavállalással kapcsolatban. Foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötleteket generál, dolgoz ki és koordinálja azok megvalósítását, biztosítja az információk megosztását, tapasztalatcserét a partnerségen belül.

Ellátja az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (pl. ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, határozatok nyilvántartása, fórumok szervezése, stb.), biztosítja a paktum szerveinek működési technikai feltételeit, a sajtónyilvánosságot, valamint gondozza a paktum külső és belső kapcsolatait.

Nyomon követi és értékeli a paktum projekt eredményeit, előrehaladását, amelyről összefoglaló jelentéseket készít.

Elérhetőségek:
Reményi Anita paktum irodavezető
Tel.: +36-20-407-7107,
Email: palyazat@koszeg.hu

9730 Kőszeg, Jurisics tér 13.

 

Dél-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum Iroda feladatai

A Paktum Iroda szolgáltatási, szervező, koordináló, adminisztratív, valamint monitoring- és értékelési tevékenységet lát el a projekt megvalósítása során. Információt gyűjt és szolgáltat a paktumterület gazdasági és foglalkoztatási helyzetéről, tájékoztatást nyújt munkahelyteremtéssel és -megtartással, valamint a munkavállalással kapcsolatban. Foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötleteket generál, dolgoz ki és koordinálja azok megvalósítását, biztosítja az információk megosztását, tapasztalatcserét a partnerségen belül.

Ellátja az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat (pl. ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, határozatok nyilvántartása, fórumok szervezése, stb.), biztosítja a paktum szerveinek működési technikai feltételeit, a sajtónyilvánosságot, valamint gondozza a paktum külső és belső kapcsolatait.

Nyomon követi és értékeli a paktum projekt eredményeit, előrehaladását, amelyről összefoglaló jelentéseket készít.

 

Elérhetőségek:
Laki Edina
Tel.: +36-30-361-1787, 06-94-572-016
Email: laki.edina@vasvar.hu

9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.