Vas Megyei Foglalkoztatási Stratégia

2016. november 29-én a „Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” c. TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében került aláírásra az Együttműködési Megállapodás, így 22 taggal megalakult a Vas Megyei Paktumszervezet. A szervezetet a konzorciumi tagokon kívül a megye foglalkoztatási szempontból releváns szereplői (civil és nonprofit szféra, szakképző intézményközpontok, felnőttképzők, felsőoktatási intézmény, a megyén belül további működő paktumok és a HACS-ok képviselői) alkotják, de a Paktumszervezet továbbra is nyitott a csatlakozni kívánó szervezetek számára. Jelen projektet a Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Kormányhivatal konzorciuma hajtja végre. A foglalkoztatási paktum létrehozása, a releváns szereplők megkeresése és bevonásuk a foglalkoztatási megállapodásba a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával együttműködésben valósul meg. A Vas Megyei Önkormányzat feladata, hogy koordinálja a projektben a munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzését. A Vas megyei gazdaság – és foglalkoztatásfejlesztési megállapodás/paktum létrehozása és fenntartása során foglalkoztatási együttműködés jön létre. Irányító csoport és paktumiroda áll fel és működik. Utóbbiak feladata és felelőssége az ügyrend, munkaterv kidolgozása, a reális költségvetés kidolgozása és az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán erőforrás biztosítása. A paktumiroda tevékenységei között szerepel az együttműködési megállapodás előkészítése, a foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása, a partnerségi bevonással végrehajtott projektfolyamat részletes dokumentációja, a projektzárási feltételként szereplő minősítés megszerzése a sztenderdek alapján, figyelemfelkeltés a projekt tudatosítására partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság számára. A Vas Megyei Önkormányzat az ernyőszervezeti feladatokat látja el, a megye területén működő paktumok közötti koordinációt, kapcsolattartást, a szociális gazdaság fejlesztésének támogatását, a megyében működő gazdasági és foglalkoztatási paktumok szakmai támogatását és azok működésének összehangolását. A stratégia készítésének célja, hogy a paktum partnerek által elfogadott, a foglalkoztatási helyzetfeltárásból logikusan következő, a térségi gazdaságfejlesztési célok megvalósulását támogató és ennek kapcsán a foglalkoztatás bővülését és a munkanélküliség csökkentését szolgáló javaslattevő és a munkaerőpiac alakulását befolyásoló szervezetek számára iránymutatásként szolgáló dokumentum szülessen. A stratégiának összhangban kell lenni a kormány és Vas Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási szakpolitikájával, tevékenységével. A foglalkoztatási stratégiai tartalma A stratégia a megyei TOP paktum dokumentum figyelembevételével készült, de alapvetően a megyei helyzetelemzésre és megvalósíthatósági tanulmány megállapításaira alapoz. Mindezek figyelembevételével alakítható ki a megye foglalkoztatási stratégiája. A gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás növelésére irányuló stratégia része a helyzetelemzésen építő, mégis inspiráló jövőkép és világos, konkrétan megfogalmazott célok, a fejlesztési irányok és prioritások, majd az intézkedések és a horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok számbavétele. Az intézkedések leírásaiban a már felmerült projekt-kezdeményezések is megjelenhetnek. A fejlesztésekhez szükséges lehetséges forrásokról az indikatív forrástérkép ad számot. A monitoring és értékelési rendszer és folyamat ismertetése, valamint a célokhoz kapcsolódó mutatók leírása a megvalósulás nyomonkövethetőségét és ellenőrzését segíti. A kidolgozásra kerülő paktum stratégiát illeszteni kell a megyei, a nemzeti szintű és az európai uniós szakpolitikai dokumentumokhoz. A partnerség tagjai konszenzusos módszerrel fogadják el a stratégia tartalmát, amelyre aztán a paktum tagjai közös célként tekintenek. A paktum iroda alapvető feladata e célok elérésének biztosítása, a megfogalmazott feladatok ellátása.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

18 − három =