Diákfórumot és információs beszélgetést szervezett a Dél-vasi Paktum a vasvári szakközépiskolában

Szubjektív

Az írás elején egy szubjektív megjegyzés: Élmény volt a Béri Balogh Ádám Szakgimnázium és Szakközépiskola 12. évfolyamos, végzős gimnáziumi osztályának körében időt tölteni tudósítóként. Tisztelettudóak, figyelmesek voltak a diákok a hozzájuk érkező munkaerőpiaci szakemberrel szemben. Fél órás előadását osztatlan figyelemmel hallgatták. Ebben természetesen Papp-Felber Anitának, a paktum munkatársának érdekfeszítő, kérdés-feleletre, interaktivításra építő előadása is nagy szerepet játszott. De a diákok viselkedése másrészről az iskolában folyó nevelőmunkát is fémjelezte. Az ismeretátadás mellett osztályfőnökük, pedagógusaik megtanították őket a világra is nyitottá válni. Látszott, hogy négy év alatt jó közösséggé értek, ismerik a titkát, miként lehet minőségi időt fordítani a kapcsolatokra, legyen az hivatalos vagy személyes. Ebben is tetten érhető volt a pedagógusok és az osztályfőnök, Mészáros Viktor munkája. Azonban mindehhez jó alanyokat is kapott az iskola a csaknem húsz diák személyében. Egyszóval jó volt érdeklődő és nem unatkozó, a telefonokat titkon vagy kevésbé titkon az előadás alatt koppintgató diákok körében tölteni azt a fél órát. 

A paktumokról dióhéjban

Papp-Felber Anita először a paktum fogalmát tisztázta a diákok számára és bemutatta azt a hálózatot, amely országosan valamint a megyét lefedve működik és segít saját eszközeivel a munkaerőpiaci nehézségek felszámolásában, a munkaadó és a munkavállaló egymásra találásában, képzések népszerűsítésében, támogatások ismertetésében, önéletrajzírásban és sok minden másban.

A paktum fogalma és hogy miért is hasznos mindez a munkaerőpiac álláskereső illetve munkaadói oldalának, még mindig nincs eléggé a köztudatban, pedig sokak számára nyújthat hathatós, személyre szabott segítséget az eligazodásban, elhelyezkedésben illetve a munkajogok érvényesítésében is. Az előadó ezért is tartotta fontosnak, minél szélesebb körben, így a középiskolában is megismertetni a foglalkoztatási piac leendő szereplőit a szolgáltatásokkal.

Papp-Felber Anita mentor a programban Vasváron, aki segíti a kapcsolatteremtést a munkaerőpiacon az álláskeresők, foglalkoztatók, a munkaerőpiaci szolgáltatásokat és támogatásokat kínálók kormányhivatali partnerek, résztvevők között.

A munkaügyi támogatások esetében például igyekszik összefésülni a kínálatot és a keresletet: álláskeresőt, munkáltatót, vállalkozót tájékoztatnak rendszeresen a lehetőségekről.

Képzésekről, önéletrajzokról

A mentor hangsúlyozta: a kormányhivatalok szolgáltatásaira, így a vasváriéra is érdemes figyelmet fordítani mindekinek. Aki nem tanul tovább, az választhat a minden ősszel és tavasszal induló képzések közül, amelyekről szintén a járási kormányhivataloknál lehet tájékoztatást kapni illetve jelentkezni. Általában a legkeresettebb illetve hiányszakmákban képeznek szakembereket. Papp-Felber Anita azonban azt is javasolta a diákoknak: ha a képzési kínálatban nem találnak a maguk számára megfelelőt, akkor érdemes elképzelésük szerint keresni tágabb körben nekik tetsző kurzust. Jó minden lehetőségnek utána járni, hogy az ember olyan szakmát tanulhasson, ami őt leginkább érdekli. A vasvári gimnáziumi osztályból ketten tanulnak tovább, a többiek dolgozni szeretnének.

A mentor elmondta: az, hogy valaki látja a rövid távú célokat, attól még felmerülhet benne a jövőképe kapcsán a „hogyan tovább” kérdés is, hisz mindenki a legjobban szeretne dönteni a saját életét érintően. A paktum ebben, a célok pontosabb körülhatárolásában, pályaorientációban, de álláskeresésben is tud segíteni mindenkinek. Papp-Felber Anita azt is elmondta a diákoknak: nyitott állások nála is gyűlnek, kapcsolatban áll a munkáltatókkal, akik gyakran hívják, hogy tud-e vaklakit ajánlani a céghez. De megtörténik ennek fordítottja is, amikor egy képzett állásnélküli kéri a segítségét. A mentor az önéletrajzírásban vagy a már meglévők „újrakozmetikázásában” is tud hathatós segítséget nyújtani. Azt javasolta hallgatóságának: Mindenképpen érdemes egy kész, folyton kéznél levő változatot elkészíteni, hogy ha egy cég kedvező állásajánlattal áll elő, azonnal lehessen rá önéletrajz beadásával reagálni. A gyorsaság sokszor nyereség a munkaerőpiacon, álláskeresés tekintetében is. A szakember az önéletrajzok jó átgondolását javasolta a tanulóknak. Bár ők az a korosztály, akiknek nem gond a netről letölteni ilyen formátumokat, a tartalom is legalább ilyen fontos egy-egy beadványnál. Papp-Felber Anita azt is elmondta: Érdemes elkülöníteni a szakmai és az általános önéletrajzot egymástól. Fontos tanácsként hangzott el, hogy a diákmunka is beleszámít a munkatapasztalatok közé, érdemes beírni ezeket is az önéletrajzba, így az iskolából kikerülve mégsem pályakezdőként jelentkezik leendő munkahelyére az álláskereső fiatal.

Támogatások, szolgáltatások, kapcsolatok

 A mentor szólt egy vállalkozói támogatásról is, amely szárnypróbálgatásra is alkalmas lehet egy fiatal számára, ha vannak megvalósítandó elképzelései. A kormányhivataltól igényelhető támogatás fél évre szól, hat hónapig kaphat minimálbérnek megfelelő támogatást a kezdő vállalkozó és mentorálási szolgáltatás is jár mindehhez. A pályaorientáció fontosságát is hangsúlyozta az előadó: Érdemes ezeken részt vennie a fiataloknak. A foglalkoztatási területek beazonosításában biztosan segít mindez és azt is körülrajzolja például tesztek segítségével, hogy az adott fiatal milyen szakmákban lehet sikeres és mi az a terület, amely távol áll személyiségétől. Ezért hasznosak a pályaorientációs rendezvények illetve az internetről is érdemes ilyen teszteket alkalmanként letölteni. Az állásbörzék fontosságát is kiemelte a mentor. Ezeken szintén érdemes körülnézni, hiszen a munkavállaló közvetlenül találkozhat a munkáltatóval és ajánlataival.

Papp-Felber Anita támogatásokról, köztük a bértámogatásról is szólt a fiataloknak, amelyek a járási kormányhivataloknál érhetőek el. Ebből mindig van aktuális, főleg azok számára, akiknek még nem volt munkahelye. A foglalkoztató is szívesebben vesz fel ilyen támogatással munkatársakat, hiszen költségeit csökkenti, közben dolgozói körét gyarapítja.  Az előadáson a mentor a képzésekre még egyszer visszatért: A pár hónapostól a fél évesen át egy esztendőn át is tarthat ezek időtartama. Alatta úgynevezett keresetpótló támogatás jár nyolcvan ezer forint körüli összegben. A képzés alatt utazási bérletet is kaphatnak a felnőtt fejjel tanulók. A mentor azonban azt is kiemelte: ezeket a kurzusokat a beiskolázottaknak nagyon komolyan kell venniük. Vizsgában, a kötelezők teljesítésében segítenek az oktatók, de ha valaki nem jár be rendszeresen az órákra, az szankciókkal jár, meg kell térítenie a képzés költségeit a renitensnek, noha ingyenes lett volna számára mindez, ha megjelenik az órákon. Ez már kicsit a felnőtt felelősségvállalás fontosságára is felhívta a figyelmet. Papp-Felber Anita a végzős középiskolásokat arra ösztönözte: törekedjenek minél jobb érettségi vizsgát tenni, mert az a későbbiekben  segítség lehet számukra. Például akkor, ha néhány év múlva rájönnek, hogy mégsem azt szeretnék csinálni, amibe belekezdtek, hanem pályát módosítanának. Akkor egy jó érettségi jó alap lehet egy újabb iskola elvégzéséhez, hisz néhány tantárgyból a jó vizsgaeredményeknek köszönhetően akár felmentés is kapható a felvételinél. A pályamódosítás pedig mindenki életében eljöhet, hiszen az ember egyre többet tapasztal az életében, így önismerete is gyarapodik, olyan képességeire találhat rá önmagában, amelyek pályamódosításra sarkalhatják. Erre is késznek kell lennie egy 21. századi munkavállalónak már.

Célok, lehetőségek, kapcsolatok

De persze az önismeret jó, ha minél előbb kirajzolódik, ez segítség lehet a karrierépítésében. Tudnunk kell, kik vagyunk, mit szeretnénk csinálni, hogyan tovább, a helyünkön vagyunk-e és jó-e az az út, amelyet kitaláltunk magunknak. A mentor azt javasolta a diákoknak, hogy mindig legyenek rövid és hosszú távú céljaik és ha lehet, ezek szervesen illeszkedjenek egymáshoz. Ebben segíthet például olyan dolgok beazonosítása is, hogy mi motiválja az embert a tanulásra vagy épp a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Érdemes-e előbb tanulni aztán dolgozni, vagy fordítva?  A paktum mindkét esetben ott van és segítő kezet nyújt szakemberének tanácsaival, szolgáltatásaival.

Az előadó a munkaerőpiaci helyzet jelenlegi állását is vázolta a diákoknak: Most munkaerőhiány van országos, megyei és települési szinteken is. A fiatalok egy része külföldre megy dolgozni a jobb fizetésért. De ezt is jó átgondolni: érdemes-e, hiszen odakinn mindig vendégmunkás marad a munkavállaló és egyre nagyobb számban jelennek meg a magyar munkaerőnél olcsóbban dolgozók. Érdemes hát képzettség nélkül a külföldi munkavállalást jól átgondolni. Más a helyzet, ha valakinek saját szakmájában sikerül jó nyelvtudással elhelyezkednie külföldön. Ez jó munkatapasztalat szerzésre ad alkalmat és később itthon is kamatoztathatja tudását a fiatal. 

Végül a mentor a kapcsolatok jelentőségéről beszélt. Kell jó kapcsolatot ápolni a kormányhivatallal, hiszen minden fontos munkaerőpiaci szolgáltatás, támogatás, fontos állásinformáció náluk érhető el. Érdemes egyszerűen alkalmanként csak bemenni a hivatalba és az állásokat tartalmazó hirdetőtáblát megnézni, szórólapokat begyűjteni illetve honlapjukon tájékozódni álláskínálatról, támogatásokról. A kapcsolatok fontosak tehát a végzősök számára, ha kilépnek az álláspiacra vagy továbbtanulnak. A jó kapcsolatépítés a siker egyik záloga. „De ne csak kivégy egy kapcsolatból, hanem tegyél bele te is. Párkapcsolatra, főnök-beosztott kapcsolatra, barátságra egyaránt érvényes ez.”- hangzott a mentor jótanácsa, egyben segítségét ismét felajánlotta a fiataloknak, hiszen széles körű kapcsolatrendszere kiterjed a munkaerőpiac minden területére. 

A mérleg nyelve

Papp-Felber Anita számba vette, hogy egy mérlegelés során az, ha valaki a középiskolában végez és kilép az életbe, inkább pozitív vagy inkább negatív érzéseket vált-e ki belőle. A vizsgák, a jövőről szóló döntés felelőssége nyomasztó súly lehet, ez a negatív oldalt erősítheti. Azonban a másik oldalon ott szerepel az önállóság, az új tapasztalatok szerzése, új lehetőségek, barátok, ismeretségek. Mindebből sok pozitív dolog, motiváció kihozható. A végzősök olyan helyzetben vannak, hogy sem helyhez, sem időhöz, sem emberekhez nincsenek szorosan kötve, így több út is kínálhatja magát, bármelyiket választhatják, a döntés szabadsága inspiráló lehet.

„Amerre mész, az hozza az újat, az újdonságot. A mérleg nyelve pozitív irányba billenhet ”- összegezte a mentor.

A Dél-vasi paktum vasvári mentora végül bátorította a fiatalokat, hogy keressék bátran az önkormányzat félemeleti irodájában, pályaorientációs, képzésekkel, önéletrajzírással, munkajoggal kapcsolatos kérdésekben. A munkaerőpiacon való elhelyezkedés után is hasznos információkat adhat a munkavállalóknak járó szabadságról, munkaszerződésekről, adókedvezményekről.  

 „Ismerjétek meg a paktumokat. Dél-vasban is jelen van egy projekt, Vasvár mellett Körmenden és Szentgotthárdon is dolgoznak mentorok, akiket bátran kereshettek, ha információra van szükségetek a munkaerőpiacról. Sok sikert nektek a vizsgákhoz és a pályakezdéshez.”- zárta végül ezzel előadását a   vasvári mentor.

A cikk a Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában elnevezésű, a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekt

támogatásával jelent meg.  

Pogács Mónika

 

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa