Országos rangsor: hol jó élni? – Két Vas megyei városban is kiemelkedő a növekedés

Életminőségi rangsort készített a magyar városokról a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ. A Járásszékhely Monitor 2020 összeállítás szerint a vasi járásszékhelyek közül Körmend és Vasvár egyaránt nagyot lépett előre.

A napokban jelent meg az elemzés, amely a magyar járásszékhelyek életminőségét vizsgálja a koronavírus-járványt megelőző időszakban. Készítői úgy vélik, a településkategória vizsgálatát az indokolja, hogy a járási rendszer 2013-as bevezetése után kiszélesedett a járásszékhelyek feladatköre, ami kihatott e városok életminőségére és versenyképességére. 151 járásszékhelyet vontak be az elemzésbe, azokat, amelyek nem megyei jogú városok. Az életminőséget nyolc dimenzió mentén vizsgálták 2012-re és 2018-ra gyűjtve adatokat. Az említett dimenziók: élhető és biztonságos települési környezet, szociális biztonság, egyéni jómód, erős gazdaság, stabil demográfiai helyzet, erős civil társadalom, a fiatalok kompetenciái és az elérhető szolgáltatások.

A 151 járásszékhelyet a Városi Életminőség Index 2018-as értéke alapján rendezték sorba, öt csoportba kategorizálva: a legmagasabb, a magas, a jó, a közepes életminőségű és a komoly életminőségi kihívásokkal küzdő városok. Szinte minden járásszékhely életminősége javult 2012 és 2018 között. A húsz legmagasabb életminőségű között nincs vasi, de a magas életminőségűek között ott van Sárvár, Celldömölk és Körmend; jó besorolást kapott Kőszeg, Szentgotthárd és Vasvár. Országosan 16 járásszékhelyet mutat a térkép, amelyekben kiemelkedő növekedés történt, köztük van Körmend és Vasvár.

Tóth Balázs, Vasvár polgármestere örvendetesnek mondja, hogy a jó életminőségű járásszékhelyek között említi 4200 lakosú városukat a tanulmány, ami tudományos kutatáson, nemcsak szubjektív érzéseken alapul. – Gazdasági területen komoly előrelépés történt 2010 és 2018 között. Nyolc év alatt 50 százalékkal nőtt az iparűzésiadó-bevételünk. Pozitívum, hogy több munkahellyel számolhatunk, nőttek az önkormányzati bevételek, hátránya viszont, hogy az állami támogatási rendszerben hátrébb szorulunk. Szerencsés, hogy nem egy iparághoz kötődik a gazdaság: a cégek a gazdaság széles spektrumát lefedik.

Erős intézményrendszerünk van rendőrkapitánysággal, mentőállomással, tűzoltósággal. A nyolc év alatt bővült a szolgáltatás-intézmény rendszerünk köre is: bölcsőde indult, járóbeteg-ellátást vehetnek igénybe az itt élők. Persze küzdünk demog­ráfiai gondokkal: a Hegyhát elöregedő, aprófalvas településszerkezettel rendelkezik, ám a tavalyi születésszám ismeretében abban bízom, hogy talán tartósan javul a helyzet. Ebben az állami családtámogatási rendszer segít. Jól működő, erős civil szervezeteink vannak, az önkormányzat, ahol lehet, támogatja a civileket – hallottuk Tóth Balázstól.

Hozzátette még: jó a mostani pozíciójuk, de tisztában vannak azzal, hogy továbbra is a megye hátrányosabb helyzetű városai között van Vasvár, amelynek nehéz az öröksége. Mélyről kellett indulniuk, de sokat sikerült ledolgozni elmaradott helyzetükből.

Bebes István polgármester úgy fogalmazott, Körmenden nem kizárólag gazdasági okai vannak az adott időszakban a fellendülésnek, a civil társadalom megfelelő működése is hozzájárult az elégedettség növekedéséhez. Persze tetten érhető a javulás a gazdasági mutatókban: erősödtek a gazdaság szereplői, hogy csak a fő foglalkoztatókat, az Egis gyógyszergyárat vagy az ADA bútorgyárat említsük, de a kis- és közepes vállalkozásokra is ez a jellemző. Nem elhanyagolható a tény, hogy civil közösségeik, elkötelezett, tettre kész egyesületeik is a fejlődésre törekednek, részt vállalnak a városi feladatokban, az önkormányzat pedig segíti működésüket.

– Mindent megtettünk azért, hogy folyamatosan előrelépjünk az egyes területeken, legyen az gazdaságfejlesztés, egészségügy, szociális ellátás, infrastruktúra, a civil társadalom támogatása vagy a már megkezdett és ígéretes zöldprogram a fásítással, virágosítással. Körmend és a kormány jó együttműködésének is komoly szerepe volt abban, hogy számos területen sokat léptünk előre, az elégedettséget ez is növelte. Bízom abban, hogy tovább erősítünk: számos eredményről tudunk beszámolni 2018 óta is, ami a mutatókat még tovább javítja – fejtette ki Bebes István.

Forrás: Vaol.hu

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa