KÉPZÉS – Szociális gondozó és ápoló

Ingyenes szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01) képzés regisztrált álláskeresők számára!

A képzés helyszíne: Szombathely, távolabbi lakhely esetén útiköltség térítés! A képzés kezdetétől az utolsó vizsga napjáig keresetpótló juttatás: 81.000 Ft/hó(napi 2700Ft)

Mielőbb jelentkezzen, ha nem szeretne lemaradni, nézze meg induló képzéseinket, ahol információt kaphat az aktuális  jelentkezési határidőkről és a képzések indulási időpontjairól!

A szociális gondozó és ápoló képzés jellemzői:

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elméleti képzési idő aránya: 60%

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, foglalkozások:

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

3513

Szociális gondozó, szakgondozó

Fogyatékosok gondozója

3.1.3.

3513

Szociális gondozó, szakgondozó

Nappali és intézményi gondozó

3.1.4.

5223

Házi gondozó

Házi szociális gondozó

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

–    köznyelvi és szakmai szöveget írni

–    információkat gyűjteni

–    a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni

–    érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani

–    elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni

–    adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni

–    klienseit motiválni

–    felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz

–    a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni

–    a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni

–    info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni

–    feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni

–    gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni

–    segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában

–    segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban

–    az alapvető szükségleteket felmérni

–    a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni

–    megbízás alapján kliense érdekeit képviselni

–    saját gondozási munkáját dokumentálni

–    részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában

–    az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni

–    a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani

–    az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni

–    háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10569–16

Gondozási–ápolási alapfeladatok

4.4.

10570–16

A szükségletek felmérése

4.5.

10571–16

Sajátos gondozási feladatok

4.6.

10572–16

Gondozási–ápolási adminisztráció

4.7.

11497–12

Foglalkoztatás I.

4.8.

11499–12

Foglalkoztatás II.

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését és vas megyei állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, érdeklődjön személyesen a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Munkaügyi Kirendeltség)!

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa