Képzés – Elektronikai műszerész

Ingyenes elektronikai műszerész (OKJ 34 522 03) képzés regisztrált álláskeresők számára!

A képzés helyszíne: Szombathely, távolabbi lakhely esetén útiköltség térítés! A képzés kezdetétől az utolsó vizsga napjáig keresetpótló juttatás: 81.000 Ft/hó(napi 2700Ft)

Mielőbb jelentkezzen, ha nem szeretne lemaradni, nézze meg induló képzéseinket, ahol információt kaphat az aktuális  jelentkezési határidőkről és a képzések indulási időpontjairól!

Az elektronikai műszerész képzés jellemzői:

Óraszám: 900 óra (270 óra elmélet és 630 óra gyakorlat) – kb. 5 hónap

Bemeneti követelmény: 8 általános, betöltött 18. életév

Szakmai előképzettség: nem szükséges

Szakképesítéssel betölthető munkakörök:

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör

7341

 

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója

Akkumulátor-javító és kezelő

Autóelektronikai műszerész

Automatikai műszerész

Háztartás-elektronikai műszerész

Kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész

Orvoselektronikai műszerész

7342

Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója

Antennaszerelő

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere.

Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat

(hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni.

Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket.

Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

–     ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit

–     NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint

–     beültetni az elektronikai alkatrészeket

–     beforrasztani az alkatrészeket

–     beszerelni a mechanikai alkatrészeket

–     elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat

–     készre szerelni az áramkört

–     berendezésbe szerelni az elkészült áramkört

–     feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket

–     analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni

–     egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni

–     dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert

–     ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert

–     dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni

–     számítógépes tesztprogramokat futtatni

–     mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait

–     útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet

–     a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni

–     jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról

–     minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni

–     műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni

 

Szakmai követelmények:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

azonosító száma

megnevezése

10007-16

Informatikai és műszaki alapok

10320-16

Elektronikai berendezések

10321-16

Áramkörök ipari alkalmazása

11497-12

Foglalkoztatás I.

11499-12

Foglalkoztatás II.

11500-12

Munkahelyi egészség és biztonság

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését és vas megyei állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, érdeklődjön személyesen a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Munkaügyi Kirendeltség)!

További információért keresse a Paktum Irodákat.