Dimenziót váltottunk

A soron következő Irányító Csoport ülését tartotta az Északi és Déli Paktum hétfőn délelőtt, ezúttal is összevontan és online formában. Mindkét paktum esetében a befektetésösztönző programelem került mostanra fókuszba és folyamatban van a helyi termék programelem, melynek őszre várható eredménye. Elhangzott továbbá, hogy a paktum az utóbbi időben fontos feladatként kezelte a járványügyi helyzet kormányzati kezdeményezéseiről szóló információk minél szélesebb körhöz való eljuttatását, a foglalkoztatók informálását a lehetőségekről.

Zárszóként megfogalmazódott, hogy dimenziót váltottunk és az indikátorok teljesülését figyelembe véve immár a jövőről beszélhetünk. A tapasztalatok azt mutatják – ahogy a korábbi OFA programban is –, hogy a paktumok jövőjét több szinten kell elképzelnünk: vannak feladatok, amelyek helyi szinten kell, hogy megvalósuljanak és van, amit megyei szinten szükséges egyeztetni. A kezdeményezéseknek van egy terjedési sebessége, ez is szükségessé teszi, hogy több szinten legyenek kapcsolatok.

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa