Aktuális pályázati lehetőségek

Pályázati híreinkkel segíteni kívánjuk, hogy a paktumokban érintett foglalkoztatók, vállalkozások minél szélesebb körben tájékozódhassanak a TOP programokon kívüli pályázati lehetőségekről, melyekkel támogathatják a helyi gazdaságok, vállalkozások fejlődését.
 
Részletes tájékoztatás a pályázati felhívásokban található, a hivatkozásokra kattintva.
 
1. „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás (EFOP-2.1.2-16)
A gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetésre került a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás (EFOP-2.1.2-16) a család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek számára.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 15-ig van lehetőség.
További információ:
 
2. ,,A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívás (EFOP-4.1.8-16)
Pályázati lehetőséggel támogatja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a könyvtári intézményrendszert és fenntartóikat az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívás (EFOP-4.1.8-16) keretein belül.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 10-ig van lehetőség.
További információ:
 
3. A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívás (EFOP-4.1.9-16)
A múzeumi és levéltári intézményrendszer és fenntartóik részére kiírásra került „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívás (EFOP-4.1.9-16) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. február 7-ig van lehetőség.
További információ:
 
4. „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel”
Középvállalatok élelmiszeripari komplex beruházásainak támogatására megjelent az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című pályázati felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. február 15-ig lehetséges.
További információ:
 
5. Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében”
Exportképes innovatív termékek fejlesztésére, az innováció vezérelt exportbővítés megvalósítása érdekében kiírásra került az „Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében” című pályázati felhívás, mely hozzájárulhat a hazai vállalkozások versenyképességének és kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzéséhez, új, piacképes termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztéséhez
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 1-ig lehetséges.
További információ:
 
6. ,,Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében”
Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítása érdekében megjelent a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációskiadások GDP-hez viszonyított arányának növelését támogató „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati kiírás.
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. március 1-ig lehetséges.
További információ:
 
7. Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása” című pályázati felhívás (GINOP-3.1.2-8.2.4-16)
A hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) működő informatikai vállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacokra való továbbvitelének támogatása érdekében meghirdetésre került „Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása” című pályázati felhívás (GINOP-3.1.2-8.2.4-16).
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 8-ig van lehetőség.
További információ:
 
8. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
A mikro-, kis- és középvállalkozások hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 8-ig van lehetőség.
További információ:
 
9. A „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című program (GINOP 5.2.7-17)
A „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című program (GINOP 5.2.7-17) célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.
Pályázat benyújtása: folyamatos
További információ:
 
10. Az „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” című program (GINOP-5.1.10-17)
Az „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” című program (GINOP-5.1.10-17) célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni, vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 év feletti álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31-ig van lehetőség.
További információ:
 
11. Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” című felhívás (GINOP-5.3.8-17)
A kisgyermeket nevelő szülőket foglalkoztató munkáltatóknál munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatására a nők foglalkoztatásának elősegítése, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítése érdekében megjelent a „Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” című felhívás (GINOP-5.3.8-17).
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. március 20-ig lehetséges.
További információ:
 
12. Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével”
Gazdasági társaságok részére megjelent a „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” című felhívás hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram-termelés megvalósítása érdekében.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 17-ig van lehetőség.
További információ:
 
13. Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” (MAHOP-2.2-2016)
Az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások versenyképességének és életképességének fokozása, valamint a biztonság és a munkakörülmények javítása céljából megjelent „Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” (MAHOP-2.2-2016) című felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 29-ig van lehetőség.
További információ:
 
14. A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése”
Kis- és középvállalkozások számára, új akvakultúra-ágazati vállalkozások létrehozásának ösztönzése érdekében megjelent „A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése” című felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 8-ig van lehetőség.
További információ:
 
15. Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások”
Az erőforrás-hatékony akvakultúra ágazat fejlesztésének céljára megjelent „Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” című felhívás, mely akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások részére nyújt támogatást.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 8-ig van lehetőség.
További információ:
 
16. A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” című pályázati felhívás (MAHOP-5.3.1-2016)
A halászati és akvakultúra termékek piac-szervezésének javítása érdekében megjelent „A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása” című pályázati felhívás (MAHOP-5.3.1-2016).
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. április 22-ig van lehetőség.
További információ:
 
17. A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása”
Akvakultúra ágazat feldolgozó- és a piaci értékesítési ágazatba való beruházás ösztönzésének megvalósításának támogatására megjelent „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása” című pályázati kiírás, mely mikro-, kis- vagy középvállalkozások számára biztosít pályázati lehetőséget.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 18-ig van lehetőség.
További információ:
 
18. „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” VP2-4.1.3.6-17
A Vidékfejlesztés Program támogatásai: megjelent a „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című, VP2-4.1.3.6-17 kódszámú felhívás a kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, új borszőlőültetvények telepítésének támogatására, a mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. augusztus 31-ig van lehetőség.
További információ:
 
19. „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása”
A mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek teljesítményének és fenntarthatóságának javításának támogatására megjelent a „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című, VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú felhívás mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások részére, innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 18-ig van lehetőség.
További információ:
 
20. „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése”
A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására és a mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozására megjelent „A mezőgazdasági
vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című felhívás mezőgazdasági termelők mezőgazdasági üzemeinek gazdasági teljesítmény növelésének, szerkezet átalakításának és modernizáció ösztönzésének, illetve a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítása érdekében.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. augusztus 3-ig van lehetőség.
További információ:
 
21. „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás”
Fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására kiírásra került „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” (VP2-6.1.1-16) című felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. február 28-ig lehetséges.
További információ:
 
22. „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért”
A rövid ellátási láncok, a helyi piacok létrehozása és fejlesztése, valamint a rövid ellátási láncok és a helyi piacok fejlesztésével kapcsolatos, helyi vonatkozású promóciós projektek megvalósítására megjelent a „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című, VP3-16.4.1-17 kódszámú felhívás azon együttműködések részére, amelyek a végső fogyasztóknak közvetlenül vagy legfeljebb egy közvetítőn keresztül értékesítik termékeiket.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 5-ig van lehetőség.
További információ:
 
23. „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása”
A nem mezőgazdasági célú tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatására megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” (VP6-6.4.1–16) című pályázati felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 28-ig van lehetőség.
További információ:
 
24. „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései”
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésének érdekében megjelent a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című pályázati felhívás, mely a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseit célozza.
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. április 1-ig lehetséges.
További információ:
 
25. „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése”
Az éghajlatváltozással és agrár-környezetvédelemmel kapcsolatos vízvédelmi célú beruházások megvalósításának támogatására meghirdetésre került „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése” (VP4-4.4.2.1-16) című pályázati felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. február 22-ig van lehetőség.
További információ:
 
 

 

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa