Projektzáró rendezvény

A Vas Megyei Önkormányzat konzorciumban a Vas Megyei Kormányhivatallal és a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2016. augusztusától valósította meg a megyei foglalkoztatási együttműködést.

2020. áprilisában egy másfajta projektzárásra és kommunikációra kényszerült a Konzorcium. Videokonferencia keretében valósított meg 5 szakmai rendezvényt és hatodikként a projektzárást.

Köszönetét fejezte ki a Konzorciumvezető az események megvalósításában résztvevő szakértőknek, előadóknak, a résztvevőknek, hogy ez a kényszerű helyzet, út ÚJ LEHETŐSÉGEKET, irányokat és együttműködési szinteket adott és ezt rugalmasan használta a Konzorcium.

Majthényi László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke összegezte az eltelt 4 évet és az azt megelőző előkészítő, tervező időszakot.

A 2011. évi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény meghatározta az önkormányzatok, így a megyei önkormányzatok feladatait és hatáskörét. A 2014-2020 uniós fejlesztési ciklus előkészítése, az ITP összeállítása és elfogadása jelentős mérföldkő volt.

A megyei és a helyi foglalkoztatási együttműködésekben való aktív részvétel országszerte a legkülönbözőbb szinteken, formában valósult meg. Ennek oka, hogy a megyei önkormányzatok olyan terület felelős szereplői lettek, melyhez szakemberekkel és tapasztalattal abban a pillanatban nem rendelkeztek.

A megyei együttműködés ebben a pillanatban megkezdődött Vas megyében. Az összefogás, az együttműködés szereplői lettek, azok a szakmai szervezetek, melyek a megvalósító konzorciumot is alkotják. Kiemelt szerepe és jelentősége van a Vas Megyei Kormányhivatalnak és a Nyugat-Pannon Kft-nek. A megyei együttműködés, az eredményes megvalósítás szereplői a helyi önkormányzatok, Kőszeg és Vasvár Város Önkormányzata.

Vas megyében 4 foglalkoztatási együttműködés valósul meg, a megyei és 3 helyi. A helyiek területi elosztásban Észak- és Dél-Vas megye, valamint Szombathely Megyei Jogú Város.

A 4 évet felölelő időszakban elmondható igazi szoros és szakmai együttműködés alakult ki. Megvalósultak a pályázati felhívásban rögzített, akkor még elérhetetlennek, kivitelezhetetlennek gondolt elvárások, célértékek és együttműködési szintek. Sőt – elmondható – a megyében megvalósuló projektek együttműködése országosan elismert Jó gyakorlatként került bemutatásra.

A foglalkoztatási együttműködés eredményeihez a közreműködő szakmai szervezetek mellett ki kell emelni Vas megye foglalkoztatóinak partnerségét, nyitottságát e program, a megye gazdaságfejlesztése iránt. Fontos, hogy Vas megye lakosai elkötelezett munkavállalók, mely sokban segítette a támogatások felhasználását és elszámolását.

A közös munka, a nehézségek megyei szintű megfogalmazása, megoldása, az összehangolt együttműködés eredménye a Vas Megyei Paktum 2014-2020 zárása.

A munka nem áll meg. A Konzorcium a megvalósítási időszak zárásának előkészítésekor már a további együttműködés, folytatás szintjeit tervezte. A világjárvány kapcsán kialakult helyzet miatt is kötelességünk a folytatás, az együtt gondolkodás, helyzetfeltárás, megyei szintű tervezés!

A Vas Megyei Önkormányzat, a Vas Megyei Kormányhivatal, a Nyugat-Pannon Kft., Kőszeg és Vasvár Város Önkormányzata kezdeményezésével 2020. április 15-én megalakult a Vas Megyei Foglalkoztatási Fórum. A Fórum alapításhoz jelentős megyei foglalkoztatók, a képzés, oktatás szereplői csatlakoztak. Köszönjük támogatásuk és felajánlásuk a megyei tervezéshez, az előttünk álló időszak feladatainak és irányainak meghatározásához.

A Foglalkoztatási Fórum célkitűzései közül kiemelte a következőket a közgyűlés elnöke:

  • a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, javaslatok megfogalmazása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén,
  • Vas megye foglalkoztatás-politikai céljainak, tevékenységeinek, tapasztalatainak minél szélesebb körben történő megismertetése,
  • foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, fejlesztési forrás koordináció.

Vas Megyei Foglalkoztatási Fórum, mint szervezet feladatai közül a kialakult helyzet kapcsán a legfontosabbakat említette:

  • Biztosítja a megyei munkaerő-piaci szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét.
  • Konzultációt folytat a Kormány foglalkoztatás-politikáért felelős tagjával, az illetékes Minisztérium szakembereivel.
  • Aktívan részt vesz a 2021-27 fejlesztési ciklus foglalkoztatás-politikát, gazdaságfejlesztést előkészítő és megvalósító folyamataiban.

A projektzáró videokonferencia az elmúlt 4 évről, eredményeiről, sikereiről és az előttünk álló még ismeretlen időtávról, a még nem teljesen beazonosítható veszteségekről, az újra tervezésről, talpra állásról kell, hogy szóljon. A feladathoz, az együttműködéshez a Vas Megyei Önkormányzat, a Fórum minden tagja elkötelezett.

Együtt fejlesztjük Vas megyét! – ez a szlogen egyben jelenti az elmúlt fejlesztési ciklus eredményeit és a következő ciklus feladatait, az együttműködést a területi szereplőkkel, foglalkoztatókkal, Vas megyei polgáraival a FELADATUNK!

Dr. Balázsy Péter megyei jegyző kiemelte a megyei szintű együttműködést, ernyőszervezeti koordinációt. Elmondta, hogy a megfogalmazott célok maradéktalanul megvalósultak – munkáltatói igényen alapuló képzési és foglalkoztatási programok támogatása; vállalkozások tevékenységi körének és hatékonyságának növelése; a foglalkoztatás megyei szintű bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. Kiemelte, hogy a konzorciumi partnerek szakmai támogatásával és tapasztalatával a hátrányos helyzetűek teljes körét sikerült lefedni. A megyei paktum megvalósítása lehetőséget jelentett innovatív, új elemek, kommunikációs csatornák fejlesztésére. Ennek jegyében és eredményeként jött létre az a támogató informatikai rendszer, amely segítségével a megyében megvalósító paktumok egységesen, egy csatornán keresztül kommunikáltak.

A Vas Megyei Kormányhivatal részéről Kiss Gyula a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály osztályvezetője összegezte a projekt célcsoportot érintő támogatás rendszerét, a felhívás célkitűzéseit, a megvalósítás szakmai tapasztalatait, az eredményeket. A program keretében a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához nyújtott támogatások működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása valósult meg a Kormányhivatal részéről – résztvevők toborzása a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtóval, résztvevők programba történő bevonása (kérelem, együttműködési megállapodás megkötése/módosítása/megszüntetése, program értékelés) kapcsolattartás, támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés (támogatások megállapítása, elszámolása, kifizetése), képzésekkel kapcsolatos ügyintézés (képzési ajánlattételi eljárás, képzések szervezése, elszámolása, kifizetése), résztvevők nyomon követése (monitoring).

A projekt előkészítése, a felhívás elvárásai és a megyei ITP kapcsán indikátor célértékek kerültek meghatározásra, melyek maradéktalanul teljesültek a projektben. Munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 418 fő; A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 215 fő és A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal (180. napon) állással rendelkezők száma: 140 fő. A célértékek a tervezetthez képest túl teljesültek (341 fő; 149 fő és 100 fő).

A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020. projekt keretében nyújtott támogatási elemek és támogatási kereteket és kifizetéseket ismertette. Foglalkoztatást elősegítő támogatás 317.074.658.- Ft kerettel és felhasználással, Képzési támogatás 20.357.490.- Ft összegben került felhasználásra és utalásra a Vas megyei munkaerő-piac támogatásához.

Breznovits István a Nyugat-Pannon Kft., munkaerő-piaci szolgáltatásokért felelős konzorciumi partner szakértője összegezte az együttműködést, a tapasztalatokat. Kiemelte a jövő tekintetében a Foglalkoztatási Együttműködés (Fórum) kihívásait. A „Minden emberrel” történő foglalkozás és így a Foglalkoztatási együttműködés egy hosszútávú program. A paktum együttműködés megmutatta, hogy jó célokat és közös cselekvést nem egyszerű elindítani, fenntartani és tovább vinni, de érdemes. Sok szereplő, sok nézőpont, érdekek, akarati viszonyok – jó feladatmegosztással jó eredmények érhetők el, bizonyítja ezt a megyei együttműködés. Az elmúlt időszak sok tapasztalatának feldolgozása a jövőbeni siker egyik záloga. Fontos, hogy az együttműködés megyei szinten fennmaradjon, szélesedjen.

A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 eredményei – dr. Balázsy Péter előadása

TOP 511 eredmények – Kiss Gyula előadása

Munkaerőpiaci szolgáltatások – mentori  – Breznovits István előadása

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa