Záró konferenciát tartott a Dél-Vasi Paktum

2020. november 17-én tartotta a Dél-Vas Megyei Gazdasági- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 elnevezésű program a záró rendezvényét. A rendezvény a járványügyi helyzethez alkalmazkodva online lebonyolításban zajlott.

A rendezvényen résztvevőket Tóth Balázs, Vasvár város polgármestere, a pályázat konzorciumvezetőjeként köszöntötte, aki beszédében röviden összefoglalta a 2017 óta zajlott munkát, annak eredményeit. Megköszönte a konzorciumi partnerek kíváló együttműködését, kiemelte a vállalt indikátorszámok túlteljesítését.

Továbbiakban Kovács István  Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. nevében, mint a projekt munkaerő-piaci szolgáltató konzorciumi partnere a mentori munka eredményeit összegezte, majd a helyi termék programelem szerepét mutatta be.

A Vas Megyei Kormányhivatal képviseletében Kiss Gyula, osztályvezető az indikátorteljesülésekről beszélt.

A rendezvény utolsó előadásaként pedig Breznovits István, a Promen Tanácsadó Kft. ügyvezetője a vállalkozóvá válás támogatás eredményeiről, a vállalkozás fejlesztés és ezen a téren a paktum üzenete, javaslata témában nyilvánult meg a hallgatóság előtt.

A résztvevők valamennyien egyetértettek abban, hogy a 2017 óta zajlott programról összegzésként elmondható:

A program célja volt, hogy a helyben jelentkező igényekre, szükségletekre tudjon segítséget nyújtani, át- és továbbképzési, foglalkoztatást és mobilitást segítő támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások révén. Cél a foglalkoztatás bővítése, minél több ember számára tudjunk lehetőséget adni a foglalkoztatásban. Ebben a folyamatban támogattuk a munkáltató és munkavállaló egymásra találásának folyamatát.  A vállalkozások hatékonyságát tudtuk növelni, hogy merjenek bővülni, növekedni és újabb vállalkozások jöjjenek létre a paktum támogatásával.

Megszólítottuk a hátrányos helyzetűeket, ahol segély helyett munkához segítettük őket, és a kapcsolatfelvételtől az utógondozásig személyre szóló támogatást kapott a hozzánk forduló álláskereső.

A munkaerőprogramban részt vevők tervezett száma: 398 fő, teljesült 417 fő (105% teljesülés). Bérjellegű támogatást 276 fő kapott (100% teljesülés), vállalkozóvá válási támogatást 95 fő (100% teljesülés.)

A tervezett indikátorértékeket túlteljesítettük, amelyben fontos szerepet töltött be a Vas Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztályának kollektívája és a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. mentorainak kitartó munkája.

A konzorciumi partnerek között jó együttműködés valósult meg. Ezt a foglalkoztatási programot integrálni tudjuk a kialakult új helyzethez. A paktum program 2017-es indulásakor munkaerőből volt hiány, jelenleg ez a helyzet megfordulni látszik. Az új kihívásokra választ kell adni, feladatunk a foglalkoztatás bővítése a Kormány segítségével.

A Foglalkoztatási Paktum a párhuzamos projektekkel együttműködve is hatékonyan tudott működni. Hosszútávú folyamatokban érdemes gondolkodni és az elmúlt időszak eredményeinek feldolgozása segíthet minket a paktum jövőjének tervezésében, amely megoldást kínál a piaci helyzet új kihívásaira.

Zsuzsanna Dr. Biroszné Móritz

Szerkesztő

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum szakmai vezető

birosz-zsuzsa -nak összesen 181 bejegyzése van.Összes bejegyzés az írótól: birosz-zsuzsa